ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΓΟΝΤΖΑΣ

Αρθρογραφία  

arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
 


 

Loading

     Περίληψη εισήγησης στην Εταιρία Δικαστικών Μελετών «Î
-- 17/12/2015

  

   

 

 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015

 

Το δίκαιο της απόδειξης με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2015 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών με αντικείμενο: «Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ν. 4335/2015». Κατά την απογευματινή συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου, ανέπτυξε την εισήγησή του ο κ. Αντώνης Βγόντζας, δικηγόρος Αθηνών, του οποίου η παρέμβαση επικεντρώθηκε στα ακόλουθα σημεία. Πρώτον, στην παρουσίαση των νέων διατάξεων και στις κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με το ν. 4335/2015 στην Πολιτική Δικονομία. Δεύτερον, στην ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης, την οποία υπαγορεύουν οι νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τρίτον, στο νέο ρόλο που επιτελούν οι ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες, πλέον, προβλέπονται ρητά ως αποδεικτικό μέσο, ενισχύοντας έτσι, τον γραπτό τύπο και την έγγραφη διαδικασία της πολιτικής δίκης, σε εναρμόνιση με τα διεθνώς ισχύοντα. Τέταρτον, σε μία συνοπτική ιστορική επισκόπηση των διατάξεων περί ενόρκων βεβαιώσεων, η οποία κατατείνει στη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας σχετικά με την εξέλιξη του θεσμού των ενόρκων βεβαιώσεων μέσα στα χρόνο. Ειδικότερα, τονίστηκε η δυσπιστία και η «εχθρότητα» του νομοθέτη, καθώς και του συνόλου της θεωρίας απέναντι στο θεσμό των ενόρκων βεβαιώσεων. Πέμπτον, σε μία δικαιοπολιτική αποτίμηση και αξιολόγηση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, η οποία συνοψίζεται στην επιτάχυνση της δίκης, στη διεύρυνση του αποδεικτικού υλικού και στην αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας. Ειδικά, ως προς την ουσιαστική αλήθεια επεσήμανε ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των διοικητικών δικών αφορά ουσιαστικά ζητήματα, όπως οι περιπτώσεις του ιατρικού σφάλματος, οι περιπτώσεις του άρ. 105 ΕισΝΑΚ για τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου και οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας», ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ενιαίας αναζήτησης της αλήθειας στη διοικητική, στην πολιτική και στην ποινική δίκη. Περαιτέρω, εντόπισε ότι «σε πολλές χώρες διδάσκεται ενοποιημένα το δικονομικό δίκαιο», διαπιστώνοντας ότι «αυτό συνιστά  διαδικασία ενιαιοποίησης του δικονομικού δικαίου». Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του, ο κ. Βγόντζας, αφού διαπίστωσε πολλές ενστάσεις ως προς το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ιδίως στο θέμα των ενόρκων βεβαιώσεων, τόνισε ότι η γνήσια και δημοκρατική δικαστική απόφαση διέπεται από δύο εγγυήσεις. Το ελεύθερο φρόνημα του δικαστή και την αξιοπρέπεια του δικηγόρου. Κατέληξε στο ότι «Καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει, αν δεν έχει μαζί της τους βασικούς πρωταγωνιστές».

 

 


Share |
 
papa
Ανοίξτε την Βουλή! Επιτρέπεται σύγχυση στα εθνικά θέματα; ¨Πορεία στην Ομίχλη της Κρίσης¨

 

 

Το ότι δεν φταίνε τα θύματα είναι, περίπου, βέβαιο. Τα περισσόÏ

Το non paper της αμερικανικής πρεσβείας και η τουρκική επιχειρημα

 

 

Πάρα πολύς κόσμος παραβρέθηκε στην παρουσίαση του Î

 

«ΔΙΚΗ»

20  χρόνια μετά την παραπομπή του Ανδρέα Παπαν

webdesign by mediapro || content management by fgcms