ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΓΟΝΤΖΑΣ

Αρθρογραφία  

arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
 


 

Loading

     Ομιλία του Α. Βγόντζα στο 2ο Παν/νιο Συν/δριο Επειγ. Ιατρ
-- 20/10/2012

  

   

 

 

Ο Αντώνης Βγόντζας ήταν ομιλητής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, που διοργανώθηκε στις 19-21 Οκτωβρίου 2012 στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα. Θέμα του Συνεδρίου, "Επείγουσα Ιατρική: Το δίχτυ ασφάλειας του Ε.Σ.Υ''.


Η εισήγηση του Α.Βγόντζα, το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, είχε θέμα "Η νομική διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής''.


 

 

Βασικά σημεία Εισήγησης


 • Επείγουσα Ιατρική : Όντως το δίχτυ ασφάλειας του Ε.Σ.Υ!

Στοχαστήκαμε πράγματι, ποιο είναι το βαθύτερο περιεχόμενο του Εθνικού Συστήματος Υγείας ; Είναι η διάκριση της χώρας σε περιφέρειες; Είναι τα ΠΕΣΥ; Οι μονάδες περίθαλψης; Η εποπτεία των νοσοκομείων; Η διοίκηση και οργάνωσή τους; Η διάρθρωση της ιατρικής υπηρεσίας; Τα Κέντρα Υγείας; Η διασύνδεση Κέντρου Υγείας με το νοσοκομείο; Ο οικογενειακός ιατρός; Η αποκλειστικότητα των ιατρών του ΕΣΥ; Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων; Η εξέλιξη στον κλάδο; Η  εκπαίδευση των γιατρών; Οι άδειές τους; Η πειθαρχική δικαιοδοσία; Η απασχόληση εκτός θέσης; Η μετεκπαίδευση ιατρών; Η βράβευση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας; Είναι όλα αυτά το ΕΣΥ;

 

 • Το βαθύτερο περιεχόμενο δεν είναι όλες αυτές οι οργανωτικές διατάξεις. Έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι όλες οι διαδικαστικές και οργανωτικές διατάξεις καταντούν κενές περιεχομένου, όταν ο πυρήνας των ουσιαστικών ρυθμίσεων έχει αλλοιωθεί.
 • Από την ημέρα που γεννιέται ο άνθρωπος, από τη σύλληψή του, μάλιστα, μέχρι το θάνατό του, τον καλύπτει, όποιος και να 'ναι, απ' όπου κι αν είναι, Έλληνας ή ξένος, λευκός ή μαύρος, πλήρως ένα εθνικό σύστημα υγείας, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.
 • Γιατί αυτή η οργανωμένη προστασία; Γιατί κάθε άνθρωπος είναι φορέας ενός αναντικατάστατου αγαθού. Της ανθρώπινης αξίας του. Αυτής που επιβάλλει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα κάθε οργανωμένης κοινωνίας και πολιτείας.
 • Δε νοείται ολοκληρωμένη οργανωμένη προστασία της υγείας χωρίς την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας.
 • Άρα, προσωπικά θα προσέθετα δύο επιρρήματα και θα αφαιρούσα μια γενική, μια και την αντιπαθεί η δημοτική: Επείγουσα ιατρική, το δίχτυ ασφάλειας από το ΕΣΥ στην Ελλάδα.

 

Θεσμοθέτηση Τ.Ε.Π-Νομοθετικό Πλαίσιο


 • Θα περιγράψω συνοπτικά τη διαδικασία θεσμοθέτησης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών το 2001 και τις τροποποιήσεις των.
 • Η Εισήγηση του ΚΕΣΥ για την Επείγουσα & Εντατική Ιατρική το 1983 οδήγησε στην ανάπτυξη των ΜΕΘ σε όλη τη χώρα, το έτος 1984. Και στην οργάνωση και ανάπτυξη του ΕΚΑΒ, το 1986.
 • Το 1998 έχουμε την πρώτη Υπουργική Απόφαση για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, την Α1α/οικ 10511/ΦΕΚ 993/1998.
 • Στο Νόμο 2889/2001 (άρθρο 6§5) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 37/2-3-2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Ν.3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ,ΦΕΚ Α 31/2.3.2011 και συμπληρώθηκε με το Ν. Ν.4052/2012 ,ΦΕΚ Α 41/1.3.2012, ορίζεται ότι στον οργανισμό κάθε νοσοκομείου με δυναμικότητα πάνω από 300 κλίνες, καθώς και στο νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας, συνιστάται υποχρεωτικά αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
 • Με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τ.Ε.Π. με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, ο διορισμός, ως προϊσταμένου αυτού, ιατρού Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή του Ε.Σ.Υ., ο τρόπος συνεργασίας αυτού με το ΕΚΑΒ, κλπ.
 • Τέτοιες υπουργικές αποφάσεις ήταν η Υ4α/οικ 4472/ΦΕΚ 32/20.1.2003 «Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης του ΤΕΠ» και η Υ4α/οικ. 117448/2007 - ΦΕΚ 1900/Β'/14.9.2007 «Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας
 • και στελέχωσης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.».
 • Την τελευταία απόφαση του 2007 τροποποίησε και συμπλήρωσε η ΥΑ Υ4α/οικ. 91001/2009 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Υ4α/117448/07» (ΦΕΚ 1900/Β/14.9.2007).

 

Η Επείγουσα Ιατρική ως εξειδίκευση και ειδικότητα. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.


 • Οι προσπάθειες της Εταιρίας σας για την ανάπτυξη της Εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής, σταδιακά σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, ξεκινώντας από τα επτά Πανεπιστημιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής, το οποίο έχει κατατεθεί στο Υπουργείο, είναι γνωστές σε όλους σας.

 

 • Θα επισημάνω την ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία 2001/19/ΕΚ (Doctors' Directive) και Οδηγία 2005/36/ΕΚ για απαιτούμενη Εκπαίδευση για την άσκηση Ιατρικών Ειδικοτήτων στην Ευρώπη. Ορίζει ότι"... η εκπαίδευση στις ιατρικές ειδικότητες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χρόνια...". Η γνωστή σε όλους UEMS τονίζει ότι είναι"... αναγκαία η εναρμόνιση της εκπαίδευσης στις ιατρικές ειδικότητες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ...".

 • Αν μιλήσουμε με αριθμούς, τότε σε 29 χώρες της ΕΕ, το καθεστώς ειδικότητας Επείγουσας Ιατρικής έχει ως εξής: σε 13 χώρες αποτελεί βασική ειδικότητα. Σε 4, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτελεί εξειδίκευση. Ενώ σε 9 δεν υπάρχει καν η ειδικότητα. Σε 3 χώρες ο χρόνος ειδικότητας είναι κάτω των 5 ετών.
 • Στην Ελλάδα, η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ στη συνεδρίασή της 29/221 της 25.6.2009 αποφάσισε την καθιέρωση και θεσμοθέτηση της Επείγουσας Ιατρικής ως Ιατρικής Εξειδίκευσης.
 • Τρία χρόνια αργότερα, η κατάσταση παραμένει ίδια.

 


Share |
 
papa
Ανοίξτε την Βουλή! Επιτρέπεται σύγχυση στα εθνικά θέματα; ¨Πορεία στην Ομίχλη της Κρίσης¨

 

 

Το ότι δεν φταίνε τα θύματα είναι, περίπου, βέβαιο. Τα περισσότερα δεν ήταν καν κάτοικοι της περιοχής. Να φταίνε, άραγε, τα μι

Το non paper της αμερικανικής πρεσβείας και η τουρκική επιχειρηματολογία για το τέλος ισχύος των διεθνών συνθηκών.

Επ

 

 

Πάρα πολύς κόσμος παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Βγόντζα ¨Πορεία στην Ομίχλης της Κρί

 

«ΔΙΚΗ»

20  χρόνια μετά την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου

Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2009
<

webdesign by mediapro || content management by fgcms