ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΓΟΝΤΖΑΣ

Αρθρογραφία  

arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
 


 

Loading

     Μέρος 2ο-Medical Malpractice
--
Επιστροφή στο ¨Αντίλογος- Τι προβλέπει ο Νόμος¨

Σχετικά άρθρα  

   

 

Medical Malpractice

  • Ο όρος «medical malpractice» κυριολεκτικώς σημαίνει παράβαση της ιατρικής (επαγγελματικής) δεοντολογίας ή, πιο σωστά, παράβαση των υποχρεώσεων επιμέλειας του γιατρού και συνδυάζεται με την απόδοση ευθυνών στους ιατρούς κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Από ορολογική άποψη πρέπει να επισημανθεί ότι στο δίκαιο της ιατρικής ευθύνης έχουν επικρατήσει κάποιοι όροι που αντιστοιχούν σε θεμελιώδεις έννοιες. Ένας από αυτούς είναι και ο όρος «ιατρικό σφάλμα».
  • Η «αποτυχημένη ιατρική πράξη» ως σημείο εκκίνησης.

Η αποτυχία της ιατρικής πράξης ορίζεται με βάση το αποτέλεσμά της και όχι την ασυμφωνία της με κάποιο πρότυπο συμπεριφοράς. Ως «αποτυχημένη ιατρική πράξη» ορίζεται αυτή που είχε ως συνέπεια τη ζημία του ασθενή που κατά κανόνα θα προκύπτει από την προσβολή αγαθών που απορρέουν από την προσωπικότητα (θάνατος, βλάβη της υγείας). Η «αποτυχία» αναλύεται εμπειρικά σε δύο περιπτώσεις: α) μη επίτευξη της θεραπείας, δηλαδή του επιδιωκόμενου αποτελέσματος της αποκατάστασης της υγείας του ασθενή, με συνέπεια η κατάστασή του να παραμείνει η ίδια ή συνηθέστερα να χειροτερεύσει, β) χειροτέρευση της υγείας του ασθενή λόγω παρενεργειών και επιπλοκών της ιατρικής πράξης ανεξάρτητα από την αποκατάσταση του συγκεκριμένου προβλήματος, στο οποίο απέβλεψε η ιατρική πράξη.

  • «Θεραπευτικός κίνδυνος».

(Τρεις απόψεις). α) Ως «θεραπευτικός κίνδυνος» μπορεί να οριστεί η πιθανότητα δυσμενούς εξέλιξης της υγείας του ασθενή ως συνέπεια της ιατρικής πράξης, χωρίς να είναι πάντοτε σαφές αν ο όρος καλύπτει κάθε περίπτωση πρόκλησης ζημίας από την ιατρική πράξη ή μόνο την περίπτωση όπου η ζημία δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητα κάποιου προσώπου. β) Πιο ακριβές θα ήταν να οριστεί ο θεραπευτικός κίνδυνος με αναφορά στις συνέπειες που οφείλονται σε τυχαίο γεγονός. γ) Προτιμότερο είναι για τον πιο πάνω όρο γίνεται δεκτή τόσο μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει κάθε αιτιωδώς συνδεόμενη με ιατρική πράξη ζημία του ασθενή όσο και μια στενότερη, αυτή που περιλαμβάνει μόνο τις ζημίες που οφείλονται σε τυχαίο γεγονός.

  • Παράνομη ή νόμιμη ιατρική πράξη.

Ερωτάται πώς πρέπει να χαρακτηριστεί και πώς να αντιμετωπιστεί από το αστικό δίκαιο μια πράξη, η οποία γίνεται από ιατρό και συνιστά κάποιας μορφής παρέμβαση στη σωματική ακεραιότητα ενός άλλου προσώπου του ασθενή και η οποία είτε δεν ήταν επιβεβλημένη από ιατρικούς λόγους (δεν είχε θεραπευτικό σκοπό) είτε είναι αυθαίρετη με την έννοια ότι δεν καλύπτεται από τη συναίνεση του ασθενή. Το ερώτημα πότε υπάρχει αυθαίρετη ιατρική πράξη, αν αυτή είναι παράνομη πράξη με την έννοια της Α.Κ. 914 και ιδίως με ποιες συνέπειες ως προς την έκταση της ζημίας του ασθενή που πρέπει να αποκατασταθεί, καθώς και ως προς το βάρος απόδειξης της ύπαρξης έγκυρης συναίνεσης του ασθενή, αποτελεί ένα από τα δυσχερέστερα δογματικά ζητήματα του δικαίου της ιατρικής ευθύνης, στο οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση.

  • Η προσωπικότητα του ασθενή.

Κατά κανόνα η βλάβη που υφίσταται ο ασθενής από μια ιατρική πράξη αφορά το προστατευόμενο στην Α.Κ. 57 δικαίωμα στην προσωπικότητα, του οποίου εκφάνσεις είναι η ζωή, η σωματική ακεραιότητα και η υγεία καθώς και η ελευθερία του προσώπου να αποφασίζει σχετικά με σώμα και την υγεία του (αυτοκαθορισμός). Αναφέρεται, συνήθως, ότι η δραστηριότητα του ιατρού διέπεται από τις αρχές  «ο υπέρτατος νόμος είναι η σωτηρία του ασθενή» και «ο υπέρτατος νόμος είναι η βούληση του ασθενή». Επομένως, ως γενικός και θεμελιώδης προσανατολισμός στα ζητήματα της ιατρικής ευθύνης είναι ο σεβασμός και η προστασία της προσωπικότητας του ασθενή, που κατά κανόνα «απειλείται» στο πλαίσιο της ιατρικής δραστηριότητας.

 Σχετικά άρθρα
Μέρος 2ο-Medical Malpractice
Μέρος 3ο-Ελληνική Πραγματικότητα
Μέρος 4ο-Κοινωνική αλληλεγγύη- Είναι ο ιατρός υπεύθυνο
Μέρος 5ο-Προτάσεις διεξόδου

Share |
 
papa
Ανοίξτε την Βουλή! Επιτρέπεται σύγχυση στα εθνικά θέματα; ¨Πορεία στην Ομίχλη της Κρίσης¨

 

 

Το ότι δεν φταίνε τα θύματα είναι, περίπου, βέβαιο. Τα περισσότερα δεν ήταν καν κάτοικοι της περιοχής. Να φταίνε, άραγε, τα μι

Το non paper της αμερικανικής πρεσβείας και η τουρκική επιχειρηματολογία για το τέλος ισχύος των διεθνών συνθηκών.

Επ

 

 

Πάρα πολύς κόσμος παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Βγόντζα ¨Πορεία στην Ομίχλης της Κρί

 

«ΔΙΚΗ»

20  χρόνια μετά την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου

Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2009
<

webdesign by mediapro || content management by fgcms